La Vorto-Fondaĵo

LA

Vorto

JULIO, NUR.


Kopirajto, 1908, de HW PERCIVAL.

MOMENTOJ KUN AMIKOJ.

 

Ĉu vi povas diri al mi ion pri la naturo de fajro aŭ flamo? I ĉiam ŝajnis plej mistera. Mi ne povas kontentigi informojn el sciencaj libroj.

Fajro estas la spirito de la flamo. La flamo estas la korpo de la fajro.

Fajro estas la aktiva energiga veturanta elemento en ĉiuj korpoj. Sen fajro ĉiuj korpoj estus senmove riparitaj - neeblo. Fajro estas en ĉiu korpo, kiu devigas la erojn de la korpo ŝanĝi. Ĉe homo, fajro agas diversmaniere. La elemento de fajro eniras la spiron kaj en la sangon. Ĝi brulas la forĵetitajn histojn forportitajn de la sango kaj forigitaj tra la ekskretaj kanaloj, kiel la poroj, pulmoj kaj intesta kanalo. Fajro kaŭzas la astran, molekulan, forman korpon ŝanĝiĝi. Ĉi tiu konstanta ŝanĝo produktas varmon en la korpo. Fajro kaj oksigeno, la malpura korpo, en kiu manifestiĝas fajro, stimulas la dezirojn, kaŭzante eksplodojn de pasio kaj kolero, kiuj brulas la astran korpon kaj uzas la nervan forton. Tia ago de fajro estas elementa kaj laŭ natura impulso.

Estas alia fajro, konata de iuj kiel la alkemia fajro. La vera alcheemia fajro estas la fajro de la menso en la penso, kiu rezistas la elementajn fajrojn kaj kontrolojn kaj devigas ilin konformi al inteligenta dezajno, kiel determinite de la menso; dum kiam ne kontrolita de homo, la elementaj fajroj de deziro, pasio kaj kolero estas regataj de la universala menso, tio estas la menso en naturo, kiu ne estas individua - nomata Dio, naturo aŭ Dio aganta tra naturo. Homo, kiel individua menso, aganta sur la elementaj fajroj kaj devigante ilin konformi al inteligenta dezajno, kaŭzas, ke ili eniru novajn kombinaĵojn kaj la rezulto de kombinaĵoj de elementaj fajroj estas pensata. Per penso kaj en penso la fajroj de la korpa kaj elementa materio formiĝas en la nevideblaj mondoj. Ĉi tiuj formoj de pensoj en la nevideblaj mondoj devigas malnetan materion adapti sin al la formoj.

Iuj el la trajtoj de fajro kaj flamo estas, ke ili estas varmaj, ke nek por unu momento restas la samaj, ke ili diferencas de iu alia fenomeno, kiun ni scias, ke ili lumas, ke ili produktas fumon, ke ili ŝanĝas formojn reduktante ilin al cindro, ke tra flamo, ĝia korpo, fajro aperas tiel subite kiam ĝi malaperas, ke ili ĉiam iras supren kaj estas montritaj. La fajro, kiun ni vidas, estas tiu kondiĉo, en kiu la spirito de la korpo, ligita per ligajxo, liberiĝas kaj revenas al sia primitiva stato. Sur sia propra plano, en sia propra mondo, fajro estas senpaga kaj aktiva, sed en la kurso de manifestiĝo per involuo la ago de fajro estas reduktita kaj kontrolita kaj fine tenita ene de la korpoj, laŭ kiuj ĝi estas la spirito, ĉar fajro estas la spirito en ĉiuj korpoj. La fajro tenita ligita per malpura materio ni povas nomi latentan fajron. Ĉi tiu latenta fajro estas en ĉiuj regnoj de la naturo. Lata fajro estas tamen pli aktiva en iuj fakoj de ĉiu regno ol en aliaj fakoj de la sama reĝlando. Ĉi tio montras per sila floro kaj sulfuro en la mineralo, per malmola ligno kaj pajlo en la vegeta regno kaj per graso kaj haŭto en bestaj korpoj. Lata fajro estas ankaŭ en iuj fluidoj, kiel oleo. Ŝveliga korpo postulas nur la ĉeeston de la aktiva fajro por elvoki kaj liberigi la latenton de sia malliberejo. Tuj elvokita, la latenta fajro fariĝas videbla por momento, tiam pasas al la nevidebla mondo el kiu ĝi venis.

Fajro estas unu el la kvar elementoj konataj de ĉiuj okultistoj. Fajro estas la plej okulta el la elementoj. Neniu el la elementoj konataj kiel fajro, aero, akvo kaj tero estas videbla al la okulo, krom en la plej grava stato de tiu elemento. Tial ni vidas nur la tre plej malaltajn fazojn aŭ aspektojn de la elementoj, pri kiuj ni ofte parolas kiel tero, akvo, aero kaj fajro. Ĉiu el la kvar elementoj estas necesa en la konstruado de fizika materio, kaj ĉiu el la elementoj estas reprezentita lige kun ĉiu el la aliaj. Ĉar ĉiu ero de fizika materio tenas la kvar elementojn kombinaĵojn en certaj proporcioj, ĉiu el la kvar elementoj revenas al sia elementa kondiĉo tuj kiam la kombinaĵo disrompiĝas. Fajro estas tiu, kiu kutime rompas la kombinaĵon kaj kaŭzas, ke la elementoj eniritaj en la kombinaĵon revenas al iliaj originaj statoj. Kiam elvokas fajron, estante la ĉefa faktoro en ŝveligaj korpoj, ĝi ŝajnas simple forpasi. Forpasinte ĝi ankaŭ kaŭzas, ke la elementoj aero, akvo kaj tero revenas al iliaj pluraj fontoj. La revenanta aero kaj akvo vidiĝas en la fumo. Tiu parto de la fumo kiu estas aera kaj rimarkata kutime en la tremado de la fumo baldaŭ fariĝas nevidebla. Tiu parto de la fumo kiu estas akvo revenas al la elementa akvo per la humido, ankaŭ suspendita en la aero, kaj kiu fariĝas nevidebla. La sola parto restanta estas la plej granda parto de la elementa tero, kiu estas en la fulgo kaj cindro. Krom latenta fajro estas kemia fajro, kiu estas montrita per la koroda ago de iuj kemiaĵoj alportitaj en kontakto kun aliaj kemiaĵoj, per la oksigeno absorbita de la sango kaj per la fermentoj kaŭzantaj la digeston de nutraĵoj. Tiam estas la alkemia fajro, kiu estas generita de penso. La agado de la alkemia fajro de la penso kaŭzas ke la malneta deziro estas transmutata en pli altan ordon de la deziro, kiu denove estas rafinita kaj sublimigita en spiritajn aspirojn, ĉio per la alkemia fajro de la penso. Tiam ekzistas la spirita fajro, kiu reduktas ĉiujn agojn kaj pensojn al scio kaj konstruas senmortan spiritan korpon, kiu eble simbolas spiritan fajran korpon.

 

 

Kio kaŭzas grandajn kverelojn, kiel praderajn fajrojn kaj fajrojn, kiuj ŝajne fontas samtempe el diversaj lokoj de urbo, kaj kio estas spontana brulado.

Estas multaj kontribuaj kaŭzoj de kunflagoj, sed ĉi tiuj multaj kaŭzoj estas reprezentitaj en la tuja kaŭzo de la konflagrado, kio estas la ĉeesto de la fajro-elemento antaŭ ol la flamo aperas. Oni komprenu, ke fajro kiel elemento kapablas kombini kun aliaj elementoj, sur la ebeno de fajro, aŭ sur aliaj ebenoj. Per la kombinaĵo de la diversaj elementoj ni ricevas difinajn rezultojn. Kiam la elemento de fajro ĉeestas en granda forto regas la aliajn elementojn aktualajn kaj devigas ilin ŝalti per sia superforta ĉeesto. La ĉeesto de la fajro-elemento elvokas la fajron en najbaraj korpoj kaj tra la transira flamo la malliberigita elemento de fajro pasas reen en sian originan fonton. La flamo, kiu saltas, estas uzata de la fajro, kiu elvokas ĝin por eniri en la mondon per la flamo. Kiam la elemento de fajro regas la atmosferon kun sufiĉa forto, ĝi agas kontraŭ ĉia inflama materio; tiam per la nura provoko, kiel frikcio, ĉi tiu afero ŝprucas en flamon. Praaj aŭ arbaraj incendioj povas esti kaŭzitaj de la tendaro de fajro de la vojaĝanto, aŭ de la radioj de la subiranta suno, kaj incendio povas esti la kaŭzo de bruligado de granda urbo, tamen ili tute ne estas la ĉefa kaŭzo en ĉiu tempo. Oni ofte rimarkis, ke la penado konstrui fajron en tre favoraj kondiĉoj estas ofte ofte sekvita per malsukcesa malsukceso, dum, sur ĵetado de brilanta alumeta bastono sur doko, aŭ sur la nudan plankon de granda konstruaĵo, kie nenio ŝajnas. aktualaĵo, kiu facile brulos, tamen fajro ekbrilis per la brilanta alumeta bastono kaj disvastiĝis tiel rapide, ke ĝi bruligis tutan konstruaĵon sur la teron, kiom ajn grandaj estis la klopodoj savi ĝin. Inflacioj, kiuj konsumis grandajn urbojn, estas ĉefe pro la ĉeesto de la fajro-elemento en ĉiu tia kazo, tamen multaj aliaj kontribuaj kaŭzoj povas esti.

Oni diras, ke spontana brulado estas la tro rapida kuniĝo de ŝvelebla materio kun oksigeno. Sed la kaŭzo estas ĉefe pro preparado de konflikta ŝveliga materio, kiu allogas la fajran elementon. Tiel, la frotado inter du ŝvelaj materialoj, kiel oleo kaj ĉifonoj, estas sekvita de la subita unuiĝo de la materio kun la oksigeno en la aero; tio induktas la fajran elementon, kiu ekigas la materialon en flamon.

 

 

Kiel formiĝas tiaj metaloj kiel oro, kupro kaj arĝento?

Estas metaloj, kiujn oni foje nomas la sanktaj metaloj. Ĉiu el ĉi tiuj estas la precipitigita, malliberigita forto, lumo aŭ kvalito, kiu eliĝas el unu el la sep korpoj de lumo, kiujn ni vidas en la spaco kaj nomataj planedoj. La forto, aŭ lumo, aŭ kvalito, de ĉiu el tiuj korpoj, kiujn ni nomas planedoj, estas altirita de la tero kun ĝia luno. Ĉi tiuj fortoj vivas kaj estas nomataj kiel elementaj spiritoj de la elementoj aŭ planedoj. La tero kun sia luno donas korpon kaj formon al la elementaj fortoj. La metaloj reprezentas la sep stadiojn aŭ gradojn tra kiuj la elementaj fortoj devas pasi en la minerala regno antaŭ ol ili povas havi apartan enton kaj pasi al pli altaj regnoj de fizika naturo. Estas multaj uzoj, al kiuj oni povus meti la sep metalojn. Kuracoj povas efektiviĝi kaj malsanoj kaŭzitaj de la uzo aŭ misuzo de la metaloj. La metaloj havas vivdonajn kvalitojn kaj ankaŭ mortigajn kvalitojn. Ambaŭ de ĉi tiuj povas esti elvokitaj, konscie aŭ senkonscie, kiam iuj kondiĉoj triumfas. Estus pedante doni la ordon de la progresado de la metaloj kaj iliajn respondajn virtojn, kvankam ni posedis la faktojn, ĉar, kvankam estas ordema progresado de ŝtato al stato de la elementaj fortoj laborantaj tra la metaloj, Ĉi tiu ordono ne povus esti uzata de ĉiuj homoj egale; tio, kio validas por profito de unu, estus katastrofa por alia. Ĉiu homo, kvankam konstruita laŭ la sama plano, havas en sia komponado certajn kvalitojn, kiuj respondas al la elementaj spiritoj de la metaloj; iuj el ili estas utilaj, aliaj malamikaj. Ĝenerale, tamen, la oro reprezentas la plej altan etapon de disvolviĝo inter la metaloj. La sep metaloj menciitaj estas stano, oro, hidrargo, kupro, plumbo arĝento kaj fero. Ĉi tiu numerado ne estu konsiderata kiel ordo de progreso, aŭ reverso.

Metaloj plej ofte uzataj en pasintaj tempoj ne estas la plej oftaj nuntempe. Ora ni konsideras nin la plej valora el la sep metaloj, kvankam ĝi ne estas la plej utila. Ni povus pli facile elspezi per oro hodiaŭ ol ni per fero. El la metaloj, fero estas la plej necesa por nia civilizo, ĉar ĝi eniras ĉiujn fazojn de la industria vivo, ekzemple la starigado de altaj strukturoj, la konstrua funkciado kaj uzado de vaporŝipoj, de fervojoj, motoroj, iloj, hejmaj uzaĵoj kaj mebloj. . Ĝi estas uzata por ornamaj celoj, kaj ĝi estas valora kaj esenca en medicino. Aliaj civilizacioj trapasis siajn malsamajn periodojn, kiuj estas konataj kiel la ora, arĝenta bronzo (aŭ kupro) kaj fera epoko. La homoj de la tero, ĝenerale parolante, estas en la fera epoko. Estas aĝo malfacila kaj kiu pli rapide ŝanĝiĝas ol iuj aliaj. Kion ni faras nun influos nin pli pozitive ol en iu ajn alia aĝo ĉar aferoj moviĝas pli rapide en la fera aĝo ol en iu ajn alia. Kaŭzoj sekvas siajn konsekvencojn pli rapide en la fero ol en iu alia epoko. La kaŭzoj, kiujn ni starigis nun, pasos al la sekva tempo. La sekva tempo estas la ora aĝo. En Ameriko, kie nova kuro formiĝas, ni jam eniris ĝin.

La sep metaloj ĉi tie nombritaj estas nombritaj inter la sepdek neparaj elementoj postulitaj kaj tabulitaj de la moderna scienco. Rilate al kiel ili formiĝas, ni diris, ke la fortoj, lumoj aŭ kvalitoj venantaj de la sep korpoj en la spaco, nomataj planedoj, estas allogitaj de la tero. La tero starigas magnetan altiron kaj, pro la regantaj kondiĉoj, estas precipitaj ĉi tiuj fortoj, kiuj iom post iom formiĝas per akreco, formante partiklon sur ero ene de la magneta zono altirante la forton. Ĉiu el la sep fortoj estas konata per sia aparta koloro kaj kvalito kaj la maniero kun kiu la eroj kuniĝas. La tempo necesa por la formado de iu ajn metalo dependas de la regantaj kondiĉoj, ĉar oro povas esti produktata en tre mallonga tempo, kiam ĉiuj kondiĉoj necesas.

HW Percival