La Vorto-Fondaĵo

“Malkaŝu, ho Vi, kiu donas subtenon al la Universo; de kiu ĉiuj eliras: al kiu ĉiuj devas reveni; tiu vizaĝo de la vera Suno, nun kaŝita de vazo da ora lumo, por ke ni vidu la VERon kaj plenumu nian devon, dum nia vojaĝo al via Sankta Seĝo. "

- La Gaiyatri.

LA

Vorto

Vol. 1 OCTOBRO 21, 1904. Ne. 1

Kopirajto, 1904, de HW PERCIVAL.

NIA SINJORO.

Ĉi tiu revuo estas desegnita por alporti al ĉiuj, kiuj eble legos ĝiajn paĝojn, la Timo de la animo. La mesaĝo estas homo pli ol besto kun tukoj - li estas divina, kvankam lia dieco estas kaŝita de kavaĵoj de karno. Homo estas neniu akcidento de naskiĝo kaj ludado de sorto. Li estas potenco, la kreinto kaj detruanto de la sorto. Per la potenco en li, li venkos indolecon, preterpasas malklerecon, kaj eniros la regnon de saĝo. Tie li sentos amon por ĉio, kio vivas. Li estos eterna potenco por bono.

Aŭdaca mesaĝo ĉi. Al iuj ĝi ŝajnos maloportuna en ĉi tiu okupita mondo de ŝanĝo, konfuzo, malfeliĉoj, necerteco. Tamen ni kredas, ke ĝi estas vera, kaj per la potenco de la vero ĝi vivos.

"Estas nenio nova," la moderna filozofo povas diri, "antikvaj filozofioj diris pri tio." Kion ajn diris la filozofioj de la pasinteco, la moderna filozofio uzis la menson per kleraj spekuladoj, kiuj daŭrigis sur la materiala linio, kondukos al arida malŝparo. "Malkaŝema imagado," diras la scienculo de nia tago pri materialismo, ne komprenante la kaŭzojn el kiuj fontas imago. "Scienco donas al mi faktojn, per kiuj mi povas fari ion por tiuj, kiuj loĝas en ĉi tiu mondo." Materialisma scienco povas fari el dezertoj fruktodonajn paŝtejojn, ebenigi montojn, kaj konstrui grandajn urbojn anstataŭ ĝangaloj. Sed scienco ne povas forigi la kaŭzon de maltrankvilo kaj malĝojo, malsano kaj malsano, nek kontentigi la sopirojn de la animo. Male, materialisma scienco neniigus la animon kaj solvus la universon en kosman polvon. "Religio," diras la teologo, pensante pri sia aparta kredo, "alportas al la animo mesaĝon de paco kaj ĝojo." Religioj, ĝis nun, skuis la menson; starigu la homon kontraŭ la homon en la batalon de vivo; inundis la teron per sango verŝita en religiaj oferoj kaj verŝita en militojn. Donita sian propran manieron, teologio igus siajn adeptojn, idol-adorantojn, meti la Senfinan formon kaj doti ĝin de homa malforteco.

Ankoraŭ filozofio, scienco kaj religio estas la flegistoj, la instruistoj, la liberigantoj de la animo. Filozofio estas eneca en ĉiu homo; ĝi estas la amo kaj sopiro de la menso malfermi kaj ampleksi saĝon. Per scienco la menso lernas rilati aferojn unu al la alia, kaj doni al ili siajn taŭgajn lokojn en la universo. Per religio, la menso liberiĝas de siaj sensaj ligoj kaj kuniĝas kun Senfina Estaĵo.

En la estonteco, filozofio estos pli ol mensa gimnastiko, scienco superos materialismon, kaj religio fariĝos nesekura. Estonte, homo agos juste kaj amos sian fraton kiel sin, ne ĉar li sopiras rekompencon, aŭ timas inferan fajron, aŭ la leĝojn de homo; sed ĉar li scios, ke li estas parto de sia kunulo, ke li kaj lia kunulo estas partoj de ĉiu, kaj ĉi tiu estas la sola: ke li ne povas vundi alian sen vundi sin.

En la lukto por monda ekzisto, viroj piedpremas unu la alian en sia penado atingi sukceson. Atinginte ĝin koste de sufero kaj mizero, ili restas nekontentaj. Serĉante idealon, ili postkuras ombran formon. Je ilia teno, ĝi malaperas.

Egoismo kaj malklereco igas vivon de viva koŝmaro kaj de la tero serena infero. La ploro de doloro miksiĝas kun la rido de la gejo. Ĝojoj de ĝojo estas sekvataj de spasmoj de malfeliĉo. Homo brakumas kaj alproksimiĝas al la kaŭzo de siaj malĝojoj, eĉ dum ili estas tenataj. Malsano, la ekspreso de la morto, batas ĉe liaj vitaloj. Poste aŭdiĝas la mesaĝo de la animo. Ĉi tiu mesaĝo estas de forto, de amo, de paco. Jen la mesaĝo, kiun ni alportus: la forto liberigi la menson de nescio, antaŭjuĝo kaj trompo; la kuraĝo serĉi la veron en ĉiuj formoj; la amo porti unu la alian ŝarĝoj; la paco, kiu venas al liberigita menso, malfermita koro, kaj la konscio de neekzistanta vivo.

Ĉiuj, kiuj ricevas, transdonas ĉi tiun mesaĝon. Ĉiu, kiu havas "La Vorto" ion por doni, kio utiligos aliajn, estas invitita kontribui al ĝiaj paĝoj.